0 osób to lubi. Polub!

tatiana.vutcarev tatiana.vutcarev

Używam fiszkoteki od 266 dni. Uczę się z fiszkoteką 17 dni, w tym systematycznie od 0 dni. Jestem autorem 41 zestawów. Ostatni raz można mnie było zobaczyć 2019-03-11 13:21:59.

Stworzone przeze mnie fiszki


Basic Romanian Phrases
Colors in Romanian
Family in Romanian
Fruits and vegetables in Romanian
Days and months in Romanian
Numbers in Romanian
Seasons and weather in Romanian
Historical events quiz
Places to visit in Moldova
Places to visit in Romania
Touristic spots in Bucharest
Touristic spots in Chisinau
Romanian food you need to try
Guess the painting
Learn phrasal verbs and idioms with songs!
Learn phrasal verbs with songs!
English words that make you smart
Love phrases in Romanian
Basic Ukrainian for tourists 1
Basic Ukrainian for tourists 2
Basic Russian - greetings
Basic Russian - introducing yourself
Love phrases in Russian
Basic Russian - numbers
Basic Russian - personal pronouns
Greatest Russian novels of all time
Common Russian names for girls
Common Russian names for boys
Russian food you need to try
Russian holidays and traditions
Hardest Russian words to pronounce
Basic Russian - fruits and berries
Basic Russian - vegetables
Basic Russian - clothing and footwear
Basic Russian - professions
Basic Russian - body parts
Basic Russian - prepositions
Basic Russian - family
Basic Russian - colors
My lesson
My lesson

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.