słownik polski - angielski

język polski - English

znaleźć

po angielsku:

1. find


found
found + found
lose (a match), lose
v
znaleźć

New Spark Plus 2 - word list
mój zestaw angielskich słów BP
SŁÓWKA 5 ROZDZIAŁ
czynnosci A1-A2
czasowniki 11.09.2016 /2

2. find found found


Help me find my keys
She found him sitting on the floor and singing.
found

Nieregularne wszystkie
czasowniki nieregularne
CZASOWNIKI NIEREGULARNE
czasowniki niereguralne
Czasowniki angielskie nieregularne / wszystkie

3. found


ustanowić
znajdować
znalazł
znaleziony,
znaleźć

Unit 4 30 słówek

4. come across


i was walking by the street when i came across my friend. i was looking ine the box when i come across pen that i lost 10 years ago.
run across
the message didn't came across very clearly
to meet sb by chance
„As we were going down the hill, we came across a wolf!”

01 - Phrasal verbs - Cambridge Intermediate - M Mc...
01 - Phrasal verbs - Cambridge Intermediate - M Mc...
01 - Phrasal verbs - Cambridge Intermediate - M Mc...