słownik polsko - angielski

język polski - English

znać po angielsku:

1. to know


to know sth from one's own experience

Angielskie słowo "znać" (to know) występuje w zestawach:

På vei - Snakker du norsk? Kapittel 2
Egzamin gimnazjalny słówka do ćw. 7 i 9
Słownictwo do egzaminu Cambridge Starters: Szkoła ...
Sports - other words
verbs dodatkowy ang

2. know knew knownAngielskie słowo "znać" (know knew known) występuje w zestawach:

Czasowniki nieregularne
czasowniki nieregularne 2
Czasowniki nieregularne 2
Irregular verbs
irregular verbs

3. be aware of


So, we need to be aware of what kind of signals we're sending out.
you learn what to be aware of when defing new units

Angielskie słowo "znać" (be aware of) występuje w zestawach:

Unit 8- Chujki morawa powracają
czasowniki do matury

4. be familiar with


After my presentation, you will be familiar with the latest trends in lobby design.

Angielskie słowo "znać" (be familiar with) występuje w zestawach:

operon rozsz. 2017

5. know knewAngielskie słowo "znać" (know knew) występuje w zestawach:

past simple/czasowniki nieregularne
Moja pierwsza lekcja

6. know knew knewAngielskie słowo "znać" (know knew knew) występuje w zestawach:

irregular verbs 2