słownik polski - angielski

język polski - English

zarabiać

po angielsku:

1. earn


You've earned my trust.
earnings
ern
przykład ze słówkiem
zarabiać

Najważniejsze słówka - 2000 Frekwencyjne
English File Intermediate
2000 najczęściej używanych angielskich słów cz. I
3000 słów angielskich (cz.2)
Dom, życie, rodzina

2. make money


Making money isn't the aim of life.
My mum makes delicious cakes.
Steve makes money by selling his old clothes and other things he doesn’t need on the internet.
The company is making a lot of money.
We need to think about ways to make money.

Terminologia, money - the basics
kartkówka money
Metoda Callana stage 4 lesson 42-43
CALLAN lesson 42

zarabiać w innych słownikach

po francusku
po hiszpańsku
po niemiecku

powiązane słowa

pensja
emerytura