słownik polski - angielski

język polski - English

zamiast

po angielsku:

1. instead OFlekcja 27, do 48 włacznie
BEC Vantage 1
Słówka bazowe_1
CALLAN METOD- STAGE 2 (cały)
Unit 13 i 14 liceum matura podstawowa

2. rather than


I'd go out rather than stay at home.
I'm trying to spend more time studying, rather than sitting at home and watching TV.
It borrows money on the capital markets rather than drawing on the EU budget.
We decided to have the wedding in the summer rather than in the spring.
instead

kartkowka 1 BBC News
potrzebne słówka
ANGIELSKI DODATKOWE TEKSTY FACHOWE
Słówka dział 1
english file 1a/1b

3. instead


Add honey to my tea instead of sugar.
In the summer I have a showwr but in the winter i have a bath instead
Instead of thinking that I was just trying to help him, he just thought I wanted him to miss his chance to shine.

2000 najczęściej używanych angielskich słów cz. I
English lessons
pierwsza lekcja
Most important
uep, roboczo

4. in lieuangielski artykuły
Berez, umowy, g/h/i
praca angielski

5. in place ofChange and technology
However, instead, seem

6. in lieu of


Can I pay pounds in lieu of euro?
He received the property in lieu of money. She wanted to get an extra day off in lieu of payment, but the boss was against that
Sometimes I like to eat soya instead of meat.
instead of

Lista 1 - powtórka
Lista 1 - ostateczna, sprawdzona

zamiast w innych słownikach

po francusku
po hiszpańsku
po niemiecku

powiązane słowa

przez