słownik polski - angielski

język polski - English

zły

po angielsku:

1. angry


Michelle is angry with me.

unit 5 - człowiek
matura Masters Pre-intermediate, MACMILLAN
Young Treetops 1
Kartkówka 1 - Człowiek
Człowiek-Longman-Repetytorium maturalne poziom roz...

2. bad


malo
niedobry
skory do gniewu
wybuchowy, zirytowany, wściekły
źle usposobiny

1200 najważniejszych słow
1000 najpopularniejszych słówek
1000 słów EN-PL
1000 najczęściej używanych słówek
1000 słów po angielsku z wymową

3. cross


odsyłacz
skrzyżowanie,
to cross into France
zez
zezowaty

Przypadkowe z lekcji
1000 słówek (nice dude)
Unit 1 Człowiek
Gimnazjum repetytorium macmillan unit 1 człowiek
Cechy Ludzkie

4. evilModule 4 - Entertainment
Longman. New matura success. Intermediate. Unit 10
My Matura Success Upper Intermediate Unit 1
English In Mind 2 - Sprawdzian, słówka - ostatni r...
sleepy Hollow książka

5. wrong


wrona
yanlış
you've got the wrong number
łronk
źle

dom, edukacja, geografia, hobby, jedzenie, kierunk...
edukacja, geografia, hobby
Zakupy i usługi
słówka 22.09.2016
unit cos tamKA

6. angry with


Are you still angry with me?
Don't be angry with me.
I am angry with my mother for not letting me go to the party.
They were angry with their son

English File Intermediate
english file intermediate 1
Zwroty z przysłówkami
201702 kolejne

7. vile


=ugly
His comments were positively vile. She has a vile temper.
[adjective] - nasty or evil, or unpleasant or very bad
hitvány
women who have suffered daily acts of vile sexism

wheel of time
Kochanice Króla

8. wicked


The definition of wicked is someone or something who is cruel or acts in an evil way. An example of wicked is the way you would describe a witch.
You must never think of such a wicked thing again. You are wicked, going such a long way all alone!
[adjective] - INFORMAL- excellent
they are wicked people
wicked deed

Filmy i Biblia

9. vicious


a vicious attack on a child a vicious dog a vicious rumour
a vicious ​thug
extremely violent
vicious attack/ campaign/rumour
“You’re vicious."

UNIT 12 PRACA, DOM
matura masters unit 11 12 słówka klasa 2
świat przyrody

10. upset


unhappy or worried because something bad has happened
upset
wyprowadzić z równowagi
zasmucony
üzgin

Language Summary 1
iwka 13th Feb 2015 (2 hours) (3,4)
Aneta 7th April 2015

11. bad at


Do you enjoy studying English? Yes, but I’m bad at grammar so I don’t do very well in exams.
I was bad at tennis. bad at doing something I’m really bad at remembering people’s names.
I'm bad at cooking.
I'm bad at maths.
I'm really bad at sports.

sprawdzian slowka

12. furious


I was furious with their poor decision.