słownik polski - angielski

język polski - English

umierać

po angielsku:

1. pass away


The man's father passed away when he was 96 years old.
The old lady passed away yesterday at ten
The old lady passed away yesterday at ten.
The old man passed away yesterday at ten.
The queen passed away a week after the coronation

G. Kardaś speak up unit 4-5
[11] VB: Health
vocabulary bank: HEALTH
słówka 25-31.12
Angielski koło

2. die


The miller dies.
[dʌɪ] daj
daj
state where the person ends life on earth
umrzeć

Najważniejsze słówka - 2000 Frekwencyjne
2000 najczęściej używanych angielskich słów cz. I
1000 najczęściej używanych słówek
1000 słów po angielsku z wymową
Słownik 2000 ABC

3. succumb


I'm succumbing.
It doesn’t succumb to 21st-Century cynicism.
Others have succumbed to invasion or disease.
director succumbs to stage fright after teleprompter fails
ölmek, yenilmek, dayanamamak, karşı koyamamak

TEC Stock market
you can do it