słownik polski - angielski

język polski - English

uderzać

po angielsku:

1. hit


the ball hit me in the face.
uderzać
uderzać, uderzyć, bić
uderzyć
uderzyć, uderzać

direct english 3
1000 najpopularniejszych słówek
1000 najczęściej używanych słówek
1000 słów EN-PL
1000 słów po angielsku z wymową

2. hit hit hitNieregularne wszystkie
Sky High poprawione
CZASOWNIKI NIEREGULARNE
czasowniki niereguralne
Czasowniki angielskie nieregularne / wszystkie

3. strike


struck
struck/amer. stricken
to go on strike
uderzać
uderzyć

Słówka 11-17.12
Angielski marzec (pan Maksymilianek)
ACCIDENTS AND DISASTER- WYPADKI I KATASTROFY
czasowniki znaczenie
Voices 2 Student's Book - Unit 5

4. bang


She banged the side of the monitor.
The door slammed shut with a loud bang
The door swung shut with a bang.
The toilet door wouldn’t open, so Vincent banged on the door and shouted for help.
to bang

ANGIELSKI justyna zeszyt - fiszki part 4
dwudziesty drugi październik
New Inspiration 3 unit 4
New Inspiration 3 unit 4

5. strike stuck struckczasowniki nieregularne
czasowniki nieregularne
czasowniki nieregularne click on 2, cz.2
wybrane czasowniki nieregularne
B irregular verb4

6. smash


The plate smashed when it fell on the floor.
Thieves smashed the shop window and stole $50,000 worth of computer equipment.
This movie is a box-office smash.
Who caused the car smash?
uderzyć

lekcja 3 - podstawówka - mat + 3kl gim 2 dział
KL3 WORDLIST 2
Voices UNIT 2

7. beat beat beatenczasowniki nieregularne