słownik polski - angielski

język polski - English

szpital

po angielsku:

1. hospital


You'd better go to the hospital.
[ˈhɒspɪt(ə)l] h*ospitel
a building where sick or injured people receive medical help
szpital
the hospital is on the left

Najważniejsze słówka - 2000 Frekwencyjne
1200 najważniejszych słow
2000 najczęściej używanych angielskich słów cz. I
top 1000 z wymową
3000 słów angielskich (cz.1)

2. Infirmary


[noun] - a hospital (used mainly in names)

Military-U2 J. Borowik