słownik angielski - polski

English - język polski

shamed of

po polsku:

1. zawstydzony


Powinieneś się wstydzić!
effusiveness - wylewność