słownik polski - angielski

język polski - English

słuchać

po angielsku:

1. listen


listen to the recording
listen to your friends
lysyn
posłuchaj
słuchać

Najważniejsze słówka - 2000 Frekwencyjne
1200 najważniejszych słow
2000 najczęściej używanych angielskich słów cz. I
top 1000 z wymową
3000 słów angielskich (cz.1)

2. obey


You must obey all the rules and procedures.
You should obey your parents.
suchac, byc posluszym
they expect to be obeyed by their children and do not care about their opinions and feelings
to listen to someone and do what they tell you

english file intermediate 1
Ruins of Gorlan
Ready for CAE
word list whirlpool
Mój angielski

3. hearkenFiszki z książki - "Sanctuary A Bird Masque" (Perc...
Fiszki z książki - "First Gutenberg Collection of ...
Fiszki z książki - "The First Christmas Tree A Sto...
Fiszki z książki - "The Literature of the Ancient ...
Fiszki z książki - "The Story of Sigurd the Volsun...

4. listen to


She loves listening to the music on her way to work.
We spent the evening listening to music.
You can listen to music on your new mobile
lista
listen to music / listen to the radio

50 lekcja z Rafałem - słownictwo angielsko-polskie...
preposition D-Z
Phrasal verbs
PHRASAL VERBS
4. Życie rodzinne i towarzyskie Oxford Excellence ...

5. hear


hear a noise
heard
heard + heard
hir
słyszeć

Angielski Dział 11 Health
Health Unit 11
irregular verbs- infinitive
czesci ciala
Marcin 5 angielski