słownik polski - angielski

język polski - English

rok

po angielsku:

1. year


jer
nm
pięćdziesięciolatek (N) / pięćdziesięcioletni (adj.)
rok
trzylatek (N), trzyletni (adj.)

Najważniejsze słówka - 2000 Frekwencyjne
1200 najważniejszych słow
3000 słów angielskich (cz.2)
1000 najpopularniejszych słówek
1000 słów EN-PL