słownik polski - angielski

język polski - English

puszka

po angielsku:

1. can


BE ABLE TO
I CAN SPELL THE WORD FOR YOU?
be able to

Angielski cz.I
direct english 3
lekcja 27, do 48 włacznie
SEW od początku
50 lekcja z Rafałem - słownictwo angielsko-polskie...

2. tin


a tin of beans/soup
a tin of soup
a tin of tomatoes
puszka
tin of beans

Callan stage 9
angielski 28,29,30
Moja pierwsza lekcja
Bank słów Żywność LONGMAN RM
HOUSE - 21 lipca

3. can ofPOPRAWKA Z ANGIELSKIEGO
Żywienie cz. V

4. tin can


Little kids often make home-made instruments out of tin cans.


5. tin of


I need a tin of tomatoes for the sauce.

IntermediatePlus 1-6
test your vocabulary 1

puszka w innych słownikach

po francusku
po hiszpańsku
po niemiecku

powiązane słowa

butelka
paczka
szklanka
torebka