słownik polski - angielski

język polski - English

poważny

po angielsku:

1. seriousNajważniejsze słówka - 2000 Frekwencyjne
1200 najważniejszych słow
direct english 3
top 1000 z wymową
3000 słów angielskich (cz.1)

2. earnest4. Coming of age
Success Advance Unit 4
angielski nie gryzie
Fiszki z książki - "The Nursery, January 1873, Vol...
Fiszki z książki - "Quotes and Images From Memoirs...

3. severe


severe attack of asthma
severe judgement, sentence
srogi surowy
the damage is not too severe
trudne"

English Matters 68/2018
angielski II
Słówka 15-21.01
Language Focus 2 On Screen int
awm najważniejsze

4. major


major problem
major row. major change. major factor.
mejdżer
the use of drugs is a major problem
ważniejszy,

wojenne konie
New matura seccess pre-intermediate unit.7
winter- vocabulary
CZĘŚĆ 1 --> MIX
First expert 1A, 1B

5. businesslike


/byzneslajk/
I don't like being talked to in a businesslike manner.
The couple maintained a businesslike attitude toward their divorce.
urzędowe

Fiszki z książki - "She Knew He Was Coming" (Kris ...
Fiszki z książki - "Fragments From France" (Captai...
Fiszki z książki - "The Mentor: The Yosemite Valle...
Fiszki z książki - "Star-Crossed Lover" (William W...
Fiszki z książki - "Tea Tray in the Sky" (Evelyn E...

6. respectable


The area is a home for respectable businesses as well as gangsters.
The area is a home for respectable businesses.
The crowd was respectable although it looked smaller due to the large size of the building
[adjective] - considered to be socially acceptable because of your good character or behaviour
a respectable married woman

personality trait
progress p 54/55