słownik polski - angielski

język polski - English

polecać

po angielsku:

1. recommend


p
polecac
rekomendować, polecać
rikomend
to say that someone or something is good or suitable for a particular purpose; to advise someone that something should be done

Upper-intermediate 1-3
Unit 5 - The fussy eater
HR Management
Moduł 11 Żywienie
Food Moodule 10

2. recommendedKsiązka unit 10 matura Explorer
regular verbs
słówka lekcja 5
słówka dodatkowe do kursu podstawowego