słownik polski - angielski

język polski - English

połowa

po angielsku:

1. half


przyrodni brat
przyrodnia siostra (wspólny jeden rodzic)
pół drogi
silent /l/
siostra przyrodnia »

Najważniejsze słówka - 2000 Frekwencyjne
2000 najczęściej używanych angielskich słów cz. I
1000 najpopularniejszych słówek
1000 najczęściej używanych słówek
1000 słów EN-PL

2. halve


Due to strict environmental laws, pollution levels have been halved.
Their profits have halved in the last six months.
if something halves, it is reduced by half
we halved the price

ang sport 13.04
new matura success unit 8 (wybrane)

połowa w innych słownikach

po francusku
po hiszpańsku
po niemiecku

powiązane słowa

wysportowany