słownik polski - angielski

język polski - English

plecy

po angielsku:

1. back


respond rudely to sb
the back door
the small of the back
z powrotem
zapasowy (plik)

książka z technikum
teh shazzzzzz
teh shazzzzzz
Człowiek PODSTAWA
Matura Oxford Unit 9 cz. 2

2. shoulders


He looked back over his shoulder.
My shoulders hurt from carrying that heavy bag.
She was sitting on a friend’s shoulders.
freckled

Most important
lekcja 13,14,15
doll's house
Fiszki z książki - "Robert Louis Stevenson" (Walte...
Fiszki z książki - "Poison Island" (Arthur Thomas ...