słownik polski - angielski

język polski - English

miska

po angielsku:

1. bowl


What's in the bowl?
Who's been using my favourite bowl?
Whose bowl is it?
_____________________________
a bowl of breakfast cereal

książka z technikum
IntermediatePlus 1-6
lekcja 27, do 48 włacznie
Unit 6 żywność macmillan
Rozdział 6 słowka

2. bow


The wood used to make a bow must be strong but flexible.
krzywonogi
moño
“Harry!” said Fred, elbowing Percy out of the way and bowing deeply.
弓,引,弟,弱,彌

UNIT3 III KLASA I'm dancing new english adventure
Przyrządy kuchenne