słownik polski - angielski

język polski - English

mieszkać

po angielsku:

1. dwelt


mieszkać

czasowniki nieregularne, forma II
czasowniki 11.09.2016/3
czasowniki elector.pl
Fiszki z książki - "What became of Them? and, The ...
Fiszki z książki - "Little Folded Hands Prayers fo...

2. live


magazine
mieszkać
przykład ze słówkiem
v
żyć

pierwsza lekcja
Unit 4 30 słówek
pierwsza seta
Dom podstawa
słuwka 3 klasa

3. RESIDEbiuro, budynki, cechy, cialo, czas, czasowniki
WORD FORMATION
czas, czasowniki
Destination: Matura 2015 Moduł 14
podróżowanie i turystyka

4. dwell dwelt dweltNieregularne wszystkie
czasowniki nieregularne
Sky High poprawione

5. lodge


"He has 28 days in which to lodge an appeal."
The hunting lodge is actually a very comfortable place to spend the weekend, with all the amenities you would expect to find in any house.
The lodge should be insulated for the winter.
The lodge was so cold, the water in the tap was frozen.
to lodge an appeal, a claim, an objection