słownik polski - angielski

język polski - English

mały

po angielsku:

1. smallNajważniejsze słówka - 2000 Frekwencyjne
1200 najważniejszych słow
3000 słów angielskich (cz.1)
top 1000 z wymową
1000 najczęściej używanych słów

2. little


mało, niewiele
mały
mniejszy najmniejszy
młodszy, mały
przykład ze słówkiem

Multikurs Poziom A
slowka 1,2,3,
Welcome + 2 School + Get moving!
człowiek wygląd zewnętrzny gramatyka
Królewna Śnieżka

3. tiny


tajni
tiny bits of paper
tiny spider
very small
very small in size or amount

kolokwium 4 cz.1
ENGLISH from Russian book
Medical English EXAM part 7
, unit 17, 18, 19
zeszyt II 118 A

4. wee


There is a wee cottage on the other side of the forest
There's a wee cottage inside the grounds.
You were just a wee lad the last time I saw you.

1 czerwca 3/3
17 maja nowe

5. slight


You will feel a slight resistance as the needle passes through the stopper.
Your aunt will feel slighted if you don't invite her to your wedding
and why would I have the slightest bit of interest in that?
slight amount of money
slightly

VOCABULARY ALL 10.11.2014
1 miesiąc angielski II
ZESTAW PIĄTY

6. minor


nieletni, niepełnoletni
przykład:
serving alcohol to minors is an offence
small and not very important or serious, especially when compared with other things [≠ major]: We have made some minor changes to the program.
these differences may create minor problems

Medical English EXAM part 5
awm najważniejsze