słownik polski - angielski

język polski - English

małpa

po angielsku:

1. monkey


The monkey was searching for a banana
The monkey was searching for a banana.
There are quite a few species of monkey in Africa.
We saw different monkeys in the zoo.
małpa

Najważniejsze słówka - 2000 Frekwencyjne
3000 słów angielskich (cz.3)
Callan stage 9
Świat przyrody
świat przyrody, nauka, technika

2. ape


Humans are closely related to apes.
She has always been interested in apes
The children were aping the teacher’s way of walking.
The monkey was searching for a banana.

direct english 3
forrest Gump
Fiszki z książki - "Gorillas & Chimpanzees" (R. L....
Fiszki z książki - "Animal Analogues Verses and Il...
Monika 23-05-2016

3. monkeyedFiszki z książki - "The Motor Boys or, Chums Throu...
Fiszki z książki - "By Trench and Trail in Song an...
Fiszki z książki - "Santa Fé's Partner Being Some ...
Fiszki z książki - "Red Wagon Stories or Tales Tol...
Fiszki z książki - "Ruth Fielding and the Gypsies ...

4. at


disposal
et
glance
he is sitting at the table. I get up at seven.
małpa @