słownik angielski - polski

English - język polski

let let let

po polsku:

1. pozwalać


passé
pozwalać komuś na zrobienie czegoś
pozwolić komuś na wcześniejsze wyjście
pozwolił sobie na koniak
zapobiegać

czasowniki nieregularne
irregular verbs list
czasowniki nieregularne
czasowniki nieregularne
irregular verbs

2. pozwolić


Zwierzęta są dozwolone w biurze
na
odmiana czasownika
pozwól, że się przedstawię
rodzice pozwolili przygarnąć kota

irregular verbs
czasowniki nieregularne
czasowniki nieregularne
[Insight] Irregular Verbs Polish -> English
Irregular verbs