słownik polski - angielski

język polski - English

interesujący

po angielsku:

1. interesting


Do you consider this book we are using to study english interesting?

1000 słówek (nice dude)
Dawid semester revision 09.06.2015
Sport i wypoczynek
UNIT 9 - KULTURA (Szymon)
angielski 01