słownik polski - angielski

język polski - English

głupi

po angielsku:

1. SILLYNajważniejsze słówka - 2000 Frekwencyjne
pierwsza lekcja
unit 1 at work at play
Teraz matura
Angielski ogólnie matura

2. foolish


Lying to him was a foolish idea
That's so foolish.
Would it be dangerous for a company to be run by a foolish CEO?
como un tonto
don't be daft

Słówka podstawowe
Eastern Promises
Most important
Upstream U 1-3
SPEAKUP PI1 U2

3. stupid3000 słów angielskich (cz.2)
słówka longman człowiek
unit 1 czlowiek
1000 słówek (nice dude)
grey's anatomy

4. dumbAngielski Szkoła 1
Słówka do testu dział 1
NEF, 1A, What motivates you?
kurs języka angielskiego brytania
Angielski - Globetrotter

5. daft


She's not as daft as she looks.
You're daft if you think that terrorism is linked to a small percentage of extemists... there are hundreds of thousands in the UK who want to perpetrate unspeakable acts against YOU and YOUR CHILDREN. Wake up and smell the coffee...
[adjective] - INFORMAL- silly or stupid
don't be daft
don't be daft!

revision of vocabulary C1
Fiszki z książki - "The Price of Coal A Play" (Har...
Fiszki z książki - "Fun and Nonsense" (Willard Bonte)
Fiszki z książki - "Index for Works of Neil Munro ...
slówka z książek

6. fatuous


ignoring the avalanche warnings, the fatuous skiers continued on their course

Unit 12 Coursebook
Fiszki z książki - "John Leech's Pictures Of Life ...
Fiszki z książki - "Government Ownership of Railro...
Fiszki z książki - "Every Man His Own Poet Or, The...
Fiszki z książki - "A Gleeb for Earth" (Charles Sh...

7. wacky


Have you heard of that wacky fashion website?
He has some really wacky clothes.
The exhibition was considered a chaotic collection of wacky pictures.
You're a wacky guy.

gsce english
Upstream intermediate B2 unit 7
Fiszki z książki - "Turnover Point" (Alfred Coppel)
Film, linking

8. witless


[adjective] - silly or lacking intelligence
a witless actor
mindless, silly

Fiszki z książki - "Light for Little Ones" (Mary F...
Fiszki z książki - "The Harbor Master" (Theodore G...
Fiszki z książki - "The Vision of Hell, Part 4, Tr...
Fiszki z książki - "Songs of Innocence and Songs o...
Fiszki z książki - "The Ballad of Reading Gaol" (O...