słownik polski - angielski

język polski - English

głośny

po angielsku:

1. loud


głośny
krzykliwy
lałd
too loud
‘What am I going to do?’ she wondered aloud.

Najważniejsze słówka - 2000 Frekwencyjne
1200 najważniejszych słow
direct english 3
2000 najczęściej używanych angielskich słów cz. I
3000 słów angielskich (cz.2)

2. noisy


noisy neighbours
noisy ​neighbours
nosy
they are not too noisy
to be noisy

słówka 27.11-03.12
Unit 4 30 słówek
Chapter 2 House
POWTÓRZENIE SŁÓWKA ROZ. 1,2,3+11 (ZDROWIE)
słówka -człowiek (wygląd, cechy, ubrania, zaintere...

3. resounding


The evening was a resounding success.
The film was a resounding success.
[adjective] - loud

drugs, e sports, pop star