słownik polski - angielski

język polski - English

dorsz

po angielsku:

1. cod


dorsz jest rybą słonowodną
it should see Simmons return to the outright cod-surrealist madcappery
przykład ze słówkiem
the cod is a saltwater fish
tran z wątroby dorsza

Angielski cz.I
książka z technikum
lekcja 27, do 48 włacznie
5 Live to eat?
świat przyrody

2. codfish