słownik polski - angielski

język polski - English

czekać

po angielsku:

1. wait


Łejt

Najważniejsze słówka - 2000 Frekwencyjne
1200 najważniejszych słow
top 1000 z wymową
3000 słów angielskich (cz.1)
1000 najczęściej używanych słówek

2. hang on


Mr Gowing is busy at the moment, would you like to hang on for a while?
Mr Smith is busy at the moment, would you like to hang on for a while?
You hang on this rope.
a
hang on a minute

czasowniki frazowe
Phrasal Verbs
Moja pierwsza lekcja
Gold Exp. B2 Unit 6
Phrasal verbs

3. hold on


Yeah, hold on, Mike is right here.
hold on a minute, I’ll be right back!
wait
waitHold on a minute.
zaczekać

Phrasal verbs
czasowniki frazowe be-make
My first lesson
Czasowniki frazesowe
Phrasal maturka

4. hold


HELD
grasp, carry, or support with one's arms or hands

Headway Unit 4 słówka
unit 2 lesson 1