słownik polski - angielski

język polski - English

ciężki

po angielsku:

1. heavy


How heavy is this bag? This box is very heavy.

Najważniejsze słówka - 2000 Frekwencyjne
1200 najważniejszych słow
2000 najczęściej używanych angielskich słów cz. I
3000 słów angielskich (cz.1)
top 1000 z wymową

2. inapt


His comments were perhaps inapt.
Mark's comment on my new girlfriend was very inapt.
The court stated it was inapt to criticize the pope.
a very inapt coment
inapt comment

Fiszki z książki - "The Seven Curses of London" (J...
Fiszki z książki - "Wacousta: A Tale of the Pontia...
Fiszki z książki - "English Lands Letters and King...
Fiszki z książki - "Pleasant Ways in Science" (Ric...
Fiszki z książki - "Mehalah A Story of the Salt Ma...

3. weighty


a weightly tome, discuss weighty issues

Fiszki z książki - "'Farewell'" (W. H. Stacpoole)
Fiszki z książki - "Songs of the Glens of Antrim" ...
Fiszki z książki - "The Pan-German Programme The P...
Fiszki z książki - "The Runaway Donkey and Other R...
Fiszki z książki - "The Country's Need of Greater ...

4. sever


The ​knife severed an ​artery and he ​bled to ​death. The ​company has severed ​its ​connection/​links/​relationship/​ties with ​its ​previous ​partners.
This attack marked the severance of their previous alliance
a severed fingertip
o cut through something completely, separating it into two parts, or to become cut in this way: Martin's hand was severed in the accident.
to sever a rope

Angielski umlub dietetyka donesch-jeżo english for...
4 opportunity
TEKSTY CZ. II
part 08052012
Elektrotechnika 2

5. grievous


The driver sustained grievous injuries.
[adjective] - FORMAL- that has very serious effects or causes great pain

24,01,2015 npe
Fiszki z książki - "It Was the Road to Jericho" (A...
Fiszki z książki - "The Story of Noah's Ark" (E. B...
Fiszki z książki - "The Bankrupt or Advice to the ...
Fiszki z książki - "Brknk's Bounty" (Gerald Allan ...

6. hard


trudny
twardy
uzyskane z trudnem
z wbudowanym układem sterowania
zaprojektowane na stałe w sposób niepodlegający zmianie

kolokwium 1. komunikacja w biznesie
Królewna Śnieżka
natalia oleś 22-23

7. tough


szorstki
taf
tough negotiator
tough time
tough, tougher, the toughest

Państwo Społeczeństwo
Matura Masters Intermediate unit 5
Czytanka 22.10.2017
słówka po angielsku 1