słownik angielski - polski

English - język polski

challenging

po polsku:

1. ambitny


Zawsze był bardzo ambitny.
Zwykle dzielimy nasze życie na istotne rozdziały.
ambitious
ambitne zadanie
determined to be successful, rich, famous etc

DZIAŁ 4 SŁOWNICTWO
Słownictwo praca
matura prime time intermediate module 5
matura 2015 MACMILLAN dzial 4
sprawdzian szóstoklasisty 10

2. wymagający


ktoś, kto ma wysokie oczekiwania
tłumaczenie przykładu ze słówkiem
wymagający
wymagający rodzaj muzyki
wymagający szef

Job - Advanced
Praca longman rozszerzenie
Unit 3 A good job
Pani Małgosia 002, 8.10.2012r
praca longman matura rozszerzona

3. stanowiący wyzwanie


To był projekt stanowiący wyzwanie, ale również ekscytujący.

dodatkowe słówka
słówka dział 2
Celebrations (uroczystości)
Matura 2015 rep. Unit 4
2. it takes all sorts

4. wyzwanie


Zapewnienie opieki medycznej każdemu obywatelowi jest dużym wyzwaniem nawet dla krajów rozwiniętych.
podjąć / przyjąć każde wyzwanie
something that needs a lot of skill, energy, and determination to deal with or achieve, especially something you have never done before and will enjoy doing
tłumaczenie przykładu ze słówkiem
wyzwać kogoś na coś

U. 42, 43, 35, 36, 15, 6, 26, 10, 19, 18, 39
eastern treasure five
Szkoła 32/33
unit 1-2 buissnes resoult intermediate
Classes 3 cz 1

5. wyzywający


provocativo, excéntrico

Moja pierwsza lekcja
vocab: praca
Unit 1, crossing bariers, unit 2: moods and emotions
It's not what you say, but how you say it
Słówka 2 częśc druga

6. trudny


odpowiedź na to pytanie jest bardzo trudna
to był ciężki dzień
trudne pytanie
trudny teren
łatwy

unit 7 sport
Headway intermidiate unit 2
Egzamin studia

7. stawiający wysokie wymagania


To był projekt stanowiący wyzwanie, ale również ekscytujący.

Vocabulary Unit 2
Korepetycje 2 - dobry, zły, trudny, pracować
unit 1 - working with words

8. stawiający wyzwanieUPSTREAM Advanced MODULE 2
anglik s. 184
Moja pierwsza lekcja
katkowka praca

9. wymagający ambitnyang szkoła jobs
Chapter 2 Praca

10. będąca wyzwaniemPRACA - szukanie pracy, praca dorywcza

11. pełen wyzwań
12. ambitny stanowiący wyzwanienew matura success upper 6

13. wymagający stanowiący wyzwanie
14. stanowiący