słownik polski - angielski

język polski - English

brzydki

po angielsku:

1. uglyNajważniejsze słówka - 2000 Frekwencyjne
książka z technikum
dział 1 i 2 Matura 2015 człowiek i dom
Człowiek longman
Book2 -unit2

2. unsightly


Renewable energy technologies are sometimes criticised for being unreliable or unsightly
Renewable energy technologies are sometimes critised for being unreliable or unsightly
[adjective] - not attractive
the unsightly bulk or wires that traditionally accompany any halfway serious piece of AudioVisual kit.

Water purity - 1
Fiszki z książki - "Santa Claus' Message A Christm...
Fiszki z książki - "The Importance of the Proof-re...
Fiszki z książki - "Nothing Between The Special Do...
Fiszki z książki - "Bowling Catalog E" (Narraganse...