słownik polski - angielski

język polski - English

balkon

po angielsku:

1. balcony


There’s a great view from our balcony.
bal+konie
balkon
on the balcony
przykład ze słówkiem

książka z technikum
dział 1 i 2 Matura 2015 człowiek i dom
Życie codzienne
50 lekcja z Rafałem - słownictwo angielsko-polskie...
Callan new 8 stage lesson 112-113

2. gallery


Are we going to the gallery?
When it turned out that our seats were in the gallery, we borrowed opera-glasses.
art gallery

Fiszki z książki - "The Ghost World" (T. F. Thisel...
Fiszki z książki - "His Excellency [Soin Exc. Eugè...
Fiszki z książki - "The Knickerbocker, Vol. 10, No...
Fiszki z książki - "The conquest of Rome" (Matilde...
Fiszki z książki - "Turner's Golden Visions" (Char...

3. circle


We stood in a circle holding hands
We stood in a circle holding hands.
[ˈsəːk(ə)l] s*eekl
syrkl
the upper floor of a theatre, that has seats arranged in curved rows

CINEMA AND THEATRE-KINO I TEATR