słownik polski - angielski

język polski - English

artysta

po angielsku:

1. artist


Madonna is a famous pop artist.
Van Gogh was a brilliant artist.
We saw street artists in Paris.
You are not a good artist
artysta

Angielski cz.I
3000 słów angielskich (cz.2)
książka z technikum cz. 2
work and study
The Life, Adventures and Piracies of the Famous Ca...

2. performer


The circus performers were fantastic!

Sprawdzianik rozdział 2
Incredible English 1 unit 9 instruments

3. male artistProgramy i widowiska telewizyjne