słownik polski - angielski

język polski - English

ambitny

po angielsku:

1. ambition


She has a lot of ambition.
The young boy has a secret ambition to be an astronaut.
The young boy has a secret ambition to become an astronaut.
What are your ambitions? WHat would you like to be?
ambitious

english file intermediate 1
pierwsze słówka
Angielski v-1
Longman-Human Elementary
słówka longman człowiek

2. aspiring


She's a young aspiring actress
She's a young aspiring actress.
Shirley was an aspiring young actress who would do anything to succeed.

Dom, życie, rodzina
Zadane przez Monikę
Oxford Matura Trainer: People
vocabulary bank: people
Human Resources

3. competitive


determined or trying very hard to be more successful than other people or businesses
hate to lose at anything
people always want to win.
przykład ze słówkiem
she had a competitive streak

Dział 1- repetytorium maturalne
tak chuj kurwa
Angielski - opisywanie ludzi
angielski spr
człowiek - osobowość

4. challenging


To był projekt stanowiący wyzwanie, ale również ekscytujący.
difficult in a way that is interesting or satisfying
przykład ze słówkiem
stanowiący wyzwanie"
tłumaczenie przykładu ze słówkiem