Zmień swój styl uczenia się

Tak jak trampki nie są odpowiednim obuwiem na bal w ambasadzie, tak niektóre style uczenia się nie pasują do pewnych dziedzin nauki. Dlatego też, bardzo ważne jest, by nie zaniedbywać jednych metod nauki na rzecz innych i jak najbardziej urozmaicać te, którymi się posługujemy.

Proste kroki i wyraziste wskazówki

Zanim zaczniemy pracować nad naszym własnym stylem, musimy poznać jego słabe punkty. Najlepiej, jeżeli skonfrontujemy dotychczasowe doświadczenia z klasyfikacją stylów uczenia się. W jednym z artykułów omówiony został model Richarda Feldera i Lindy Silverman i to na nim będziemy się opierać.

Gdy już wiemy, jaki styl uczenia się nas charakteryzuje, możemy zidentyfikować jego wady i zabrać się za ich niwelowanie. Odpowiednio zrównoważone podejście do nauki jest bardzo ważne, zarówno dla uczących się, jak i dla nauczycieli.

Jak się skutecznie uczyć?

Według klasyfikacji Feldera i Silverman, opisanej dokładniej w artykule Style uczenia się czyli stylowa nauka, istnieją cztery wymiary stylu uczenia się, a każdy z nich ma dwa przeciwstawne, skrajne bieguny. Oto zalecenia, jak rozwijać każdy z nich:

Styl sensoryczny – osoby, u których ten styl dominuje, mają tendencję do zachowawczości i zbytniego przywiązania się do faktów, na czym cierpi ich innowacyjność i umiejętności adaptacyjne. By to zmienić, należy oprócz danych uczyć się rozmaitych teorii i w ramach ćwiczenia dobierać do nich odpowiednie, potwierdzające je, zestawy faktów.

Styl intuicyjny – zbyt silne przywiązanie do teorii i intuicji powoduje, że osobom używającym tego stylu, umykają detale i konkrety. Uczący się w sposób intuicyjny, podczas czytania często pomijają detale. By zniwelować te problemy, należy ćwiczyć zwykłą naukę „na pamięć”.

Styl wizualny – tekst jest wciąż głównym narzędziem przekazywania informacji, więc zbytnie skupianie się na przedstawieniach graficznych drastycznie obniża efektywność nauki. By naprawić ten błąd, należy ćwiczyć pisanie notatek oraz starać się tłumaczyć to, czego się uczymy za pomocą słów.

Styl werbalny – reprezentacja graficzna ma za zadanie usprawnić przekazywanie informacji. Diagramy, tabele i schematy mają przyspieszać rozumienie skomplikowanych zagadnień. Jeżeli mamy problemy z nauką przy pomocy obrazów, powinniśmy ćwiczyć wizualizację pojęć – gdy notujemy, rysujmy strzałki by grupować powiązane ze sobą zagadnienia, układajmy tabele i proste schematy.

Styl aktywny – aktywni często podejmują decyzje zbyt szybko, niewystarczająco je przemyślawszy. By zniwelować ten problem należy ćwiczyć koncentrację i podsumowywanie sytuacji – nim zaczniemy wygłaszać swoje zdanie, usiądźmy i zastanówmy się, a nawet zróbmy listę „za i przeciw”.

Styl refleksyjnyza dużo myślenia, to za mało działania. Uczniowie refleksyjni powinni zaangażować się w działania grupy i wspólne z nią podejmowanie decyzji. Dobrym ćwiczeniem jest próba praktycznego zastosowania posiadanej wiedzy w procesie decyzyjnym.

Styl sekwencyjny – czasem działanie krok po kroczku jest efektywne, czasem zupełnie mija się z celem. Zanim zagłębimy się w wykonywanie kolejnych drobnych zadań, powinniśmy zadać sobie pytanie, o znaczenie całego procesu. Czy w ogóle powinniśmy się skupiać na tych konkretnych działaniach? Czy te kolejne kroki pomogą nam w osiągnięciu celu?

Styl łączny – łatwość dostrzegania ogółu może doprowadzić do tego, że umkną nam szczegóły i konkrety. Zanim nauczymy się chodzić, zachcemy biegać. By to naprawić potrzeba czasu i spokojnego wykonywania określonych czynności w odpowiedniej kolejności. Dobrym ćwiczeniem jest próba tłumaczenia własnych motywów. Na przykład, gdy uczymy się rozwiązywać zadania matematyczne – jeżeli nawet potrafimy dojść do prawidłowego wyniku na skróty, ale nie jesteśmy w stanie wytłumaczyć w jaki sposób do niego doszliśmy, to prawdopodobnie nie uda nam się powtórzyć tego wyczynu na innym, podobny zadaniu.

Jak uczyć innych

Od czasu do czasu musimy kogoś czegoś nauczyć – wygłosić referat, przedstawić własną prezentację czy zwyczajnie wytłumaczyć coś w zwykłej, codziennej rozmowie. By dobrze nas zrozumiano, musimy brać pod uwagę to, że prawdopodobnie nasi widzowie i słuchacze mają różnorodne preferencje, jeżeli chodzi o styl uczenia się. Dlatego też, nasze wystąpienie musi być jak najlepiej zbalansowane i brać pod uwagę wszystkie sposoby przekazywania wiedzy.

Dobra prezentacja powinna:

Zrozumienie własnego stylu uczenia się i jego udoskonalenie, pozwala nam przyswajać wiedzę w jak najbardziej efektywny sposób, a także pomaga nam skuteczniej się komunikować, zarówno w życiu codziennym, jak i w bardziej profesjonalnych sytuacjach.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.